Simskola

Bad

Simskola v 9 – 13
Tisdagar samt Torsdagar
16:30 – 17:30
17:30 – 18:30